Está compuesto por los siguientes cursos:

 • SMC-100 – Introducción a la automatización industrial.
 • SMC-101 – Tecnología neumática.
 • SMC-102 – Tecnología eléctrica.
 • SMC-103 – Electricidad CC.
 • SMC-104 – Electricidad CA.
 • SMC-105 – Estado sólido.
 • SMC-106 – Introducción al cableado.
 • SMC-107 – Introducción a los motores eléctricos.
 • SMC-108 – Tecnología de sensores.
 • SMC-109 – Controladores programables.
 • SMC-110 – Control de procesos.
 • SMC-111 - Hidráulica / Electrohidráulica
 • SMC-113 – Robótica.

It is composed of the following courses:

 • SMC-100 – Introduction to industrial automation.
 • SMC-101 – Principles of pneumatics.
 • SMC-102 – Introduction to electricity. 
 • SMC-103 – DC electricity.
 • SMC-104 – AC electricity.
 • SMC-105 – Solid state. 
 • SMC-106 – Introduction to wiring. 
 • SMC-107 – Introduction to electric motors. 
 • SMC-108 – Sensors technology. 
 • SMC-109 – Programmable controllers. 
 • SMC-110 – Process controls. 
 • SMC-111 - Hydraulics / Electro-hydraulics
 • SMC-113 - Robotics.

Obsahuje následující kurzy:

 • SMC-100 – Úvod do průmyslové automatizace.
 • SMC-101 – Základní principy pneumatických systémů.
 • SMC-102 – Úvod do elektrotechniky. 
 • SMC-103 – DC stejnosměrný proud.
 • SMC-104 – AC střídavý proud.
 • SMC-105 – Elektronická zařízení.
 • SMC-106 - Úvod do zapojení
 • SMC-107 - Úvod do elektromotorů
 • SMC-108 – Senzorika.

Es stehen folgende Kurse zur Verfügung:

 • SMC-100 – Einführung in Industrielle Automatisierung.
 • SMC-101 – Grundlagen der Pneumatic.
 • SMC-102 – Einführung in Elektrizität. 
 • SMC-103 – DC Elektrizität.
 • SMC-104 – Wechselstrom.
 • SMC-105 – Elektronischer Signalgeber. 
 • SMC-106 – Einführung in die Verdrahtung. 
 • SMC-107 – Einführung in Elektromotoren. 
 • SMC-108 – Sensortechnologie. 
 • SMC-109 – Speicherprogrammierbare Steuerungen. 
 • SMC-110 – Prozessteuerungen. 
 • SMC-111 - Hydraulik – Elektrohydraulik.
 • SMC-113 - Einführung in die Robotik.

Състои се от следните курсове:

 • SMC-100 – Въведение в промишлената автоматизация.
 • SMC-101 – Принципи на пневматиката.
 • SMC-102 - Въведение в електричеството.
 • SMC-103 - Електричество с постоянен ток.
 • SMC-104 - Електричество с променлив ток.
 • SMC-105 - Полупроводници.
 • SMC-106 - Въведение в опроводяването.
 • SMC-107 - Въведение в електрическите двигатели.
 • SMC-108 – Сензорна технология.
 • SMC-109 - Програмируеми логически контролери.
 • SMC-110 - Управление на процесите

Складається з наступних курсів:

 • SMC-100 – Вступ до промислової автоматизації.
 • SMC-101 – Основи пневматики.

A következő témakörök állnak rendelkezésére:

 • SMC-100 – Bevezetés az Ipari Automatizálásba.
 • SMC-101 – A pneumatika alapjai.
 • SMC-102 –Bevezetés a villamosságtanba.
 • SMC-103 – DC Egyenáram.
 • SMC-104 - AC Váltóáram.
 • SMC-105 – Szilárdtest elektronika.
 • SMC-106 – Bevezetés a villamos eszközök bekötésébe.
 • SMC-107 – Bevezetés a villamos motorokhoz.
 • SMC-108 – Szenzor technológia.
 • SMC-109 – Programozható logikai vezérlők.

It is composed of the following courses:

 • SMC-101 – Principles of pneumatics.