Obsahuje následující kurzy:

  • SMC-100 – Úvod do průmyslové automatizace.
  • SMC-101 – Základní principy pneumatických systémů.
  • SMC-102 – Úvod do elektrotechniky. 
  • SMC-103 – DC stejnosměrný proud.
  • SMC-104 – AC střídavý proud.
  • SMC-105 – Elektronická zařízení.
  • SMC-106 - Úvod do zapojení
  • SMC-107 - Úvod do elektromotorů
  • SMC-108 – Senzorika.