Състои се от следните курсове:

 • SMC-100 – Въведение в промишлената автоматизация.
 • SMC-101 – Принципи на пневматиката.
 • SMC-102 - Въведение в електричеството.
 • SMC-103 - Електричество с постоянен ток.
 • SMC-104 - Електричество с променлив ток.
 • SMC-105 - Полупроводници.
 • SMC-106 - Въведение в опроводяването.
 • SMC-107 - Въведение в електрическите двигатели.
 • SMC-108 – Сензорна технология.
 • SMC-109 - Програмируеми логически контролери.
 • SMC-110 - Управление на процесите